หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

ค16101: จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
 

1. แบบทดสอบการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ 
แบบทดสอบการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
2. แบบทดสอบ จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร? 
คะแนน (90.00%) : 90%, 10%, 0%, 35%, 35%, 0%, 0%, 30%, 15%, 5%, 5%, 5%, 5%, 10%, 15%, 25%, 25%, 0%, 70%, 15%, 20%, 15%, 0%, 5%, 0%, 0%, 0%, 0%, 30%, 0%, 10%, 25%, 25%, 5%, 15%, 20%, 0%, 0%, 0%, 15%, 20%, 5%, 0%, 0%, 5%, 0%, 0%, 0%, 0%, 25%, 25%, 0%, 0%, 0%, 55%, 35%, 5%, 20%, 10%, 90%, 90%, 90%, 0%, 0%, 40%, 55%, 0%
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

Copyright © 2011 www.krusadoug.com, All rights reserved.
  license agreement